Sanat Atölyesi

SANAT ATÖLYESİ
Ders Kodu : COCUK-SA02
Başlangıç Tarihi : 22 Ocak 2018
Bitiş Tarihi : 26 Ocak 2018
Süre : 5 Gün
Ders saatleri : 13.30 – 16.30
Kontenjan : 15
Yer : BEÜ Fen Edebiyat Fakültesi Yeni Eğitim Bloğu
Eğitmenler : Yrd. Doç. Dr. Ali Asgar ÇAKMAKÇI
Katılım Şartları : İlkokul 4. sınıf veya ortaokul 5., 6., 7. ve 8. sınıf öğrencisi olmak
Programın Açılma Şartı : En az 10 öğrencinin kayıt olması halinde program açılacaktır.
Projenin Amacı : Bilim sanat projesi kapsamında uygulaması düşünülen projeleri amacı günümüzde yaşantımızın ayrılmaz bir parçası olan ve dijital teknolojilerin öncelikle çocukların çevreleriyle olan nesnel algısını ve gerçekle olan ilişkilerini dönüştürmektedir. Bu çerçevede dönüşen algılarımız ve gerçeklik yaşama dokunmadan ve hissedemeden yaşanan bir hayale dönüştürmektedir. Bunun yansımaları insan ilişkilerindeki değer kaybının da göstergelerini oluşturmaktadır. İnsanları yaşadıkları çevreye ve ilişkilerine yabancılaştırarak yalnızlaşmalarına neden olmaktadır. Yaşamın amacı daha çok kar zarar hesaplarına indirgenerek, asıl bu dünyadaki insanca ve barış içerisinde hoşgörü ile yaşama eylemlerimiz yaşamı seyirlik bir nesneye dönüştürmektedir. Katılımcılık, birlikte yaşama ve hoşgörü kültürümüzün yerleşebilmesi için yaşam dokunmamız ve onu yaratmamız gerekmektedir. Bu çerçevede bizlerin bir makina veya bir yazılım olarak değil duyguları olan yaşayan ve tepki veren bireyler olarak hayatı gerçekliği içerisinde ona dokunarak ve dönüştürerek üretmemiz gerekmektedir. İş hayatının mesleki bilgi donananımı ile yaşamın algılandığı, mesleklerimizin düşüncelerimizi ve duygularımızı yönettiği çağımızda insan olma olanaklarını ve insanca yaşama duygularımızı giderek yitirmekteyiz. Sanat yaşantımızda bir eğlence aracı olarak değil birlikte düşündüğümüz birlikte paylaştığımız insani duyguların yaratılmasına katkıda bulunan bir alandır. İnsanların duygularını ve düşüncelerini kişisel olarak dışa vurdukları sanatsal ifadelerin oluşmasına yardımcı olmak amacıyla heykel atölyesinin çalışmaları bu kapsamda düşünülmüş ve tasarlanmıştır.
TARİH İÇERİK ETKİNLİK
Pazartesi ·    Kil malzemesiyle tanışma

·    Kilin olanaklarının tanınması

·    Diğer etkinliklerde edinilen bilgilerin ve kavramların nesnel olarak kile aktarılması çalışmaları
Salı ·    Yapılanlardan daha büyük bir heykel yapılması  
Çarşamba ·    Yapılan heykellerin yorumlanması ve üzerilerine hikayeler oluşturulması

·    Yapılan heykeller üzerinde farklı malzemeler kullanılarak farklı yaratıcı deneyimler edinilmesi

 
Perşembe ·    Yapılan heykellerin korunması ve sergilenmesi üzerine çalışmalar

·    Yapılan heykellerin sergilenmesi ve izleyicilerle paylaşılması

 
Cuma ·    Grup Etkinliği