Hakkımızda

Hakkımızda

 

BEÜ Çocuk Üniversitesi, Bülent Ecevit Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (BEÜSEM) tarafından ilkokul 4. sınıf öğrencileri ile ortaokul öğrencileri için geliştirilmiş bir bilimsel nitelikli programdır. BEÜ Çocuk Üniversitesi’nin temel amaçları;

– Öğrencilerin meslekleri erken yaşta tanımaları sağlanarak, kendi ilgi, yetenek ve becerilerine uygun meslekler hakkında farkındalıklarının oluşturulması,

– Öğrenciler ile BEÜ Öğretim üyelerinin bir arada, bilimsel nitelikli faaliyetlerde bulunması sağlanarak, BEÜ öğretim üyelerinin öğrenciler için birer vizyoner olmalarının sağlanması,

– Öğrencilere yeni bilgi ve yetenekler kazandırarak, ileriki eğitim yıllarının daha verimli olmasına katkıda bulunmak,

– Belirli bir alanda özel yeteneğe sahip bir öğrenci tespit edildiğinde, ilgili öğrencinin ailesine gerekli bildirimin ve yönlendirmenin yapılması,

– Zonguldak ili ve çevresindeki eğitim ve öğretim süreçlerine bilimsel donanıma sahip akademik kadro ile katkıda bulunulması ve bölgedeki  çocukların kaliteli sosyal olanaklara sahip olması,

– Bülent Ecevit Üniversitesi ile öğrenciler arasında kurumsal bir bağlılık geliştirilmesi,

– Özellikle yaz tatili döneminde eğitime uzun süre ara veren öğrencilerin, bilimsel aktivitelerle desteklenmesi sağlanarak, eğitim ve öğretim süreçlerindeki sürekliliğin sağlanmasıdır.

BEÜ Çocuk Üniversitesi, bu amaçları gerçekleştirmek amacıyla; kış okulu, yaz okulu, haftasonu programları ve çeşitli teknik geziler düzenlemektedir.