Hakkımızda

 

BEÜ Çocuk Üniversitesi, Bülent Ecevit Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (BEÜSEM) tarafından ilkokul 4. sınıf öğrencileri ile ortaokul öğrencileri için geliştirilmiş bir bilimsel nitelikli programdır. BEÜ Çocuk Üniversitesi’nin temel amaçları;

– Öğrencilerin meslekleri erken yaşta tanımaları sağlanarak, kendi ilgi, yetenek ve becerilerine uygun meslekler hakkında farkındalıklarının oluşturulması,

– Öğrenciler ile BEÜ Öğretim üyelerinin bir arada, bilimsel nitelikli faaliyetlerde bulunması sağlanarak, BEÜ öğretim üyelerinin öğrenciler için birer vizyoner olmalarının sağlanması,

– Öğrencilere yeni bilgi ve yetenekler kazandırarak, ileriki eğitim yıllarının daha verimli olmasına katkıda bulunmak,

– Belirli bir alanda özel yeteneğe sahip bir öğrenci tespit edildiğinde, ilgili öğrencinin ailesine gerekli bildirimin ve yönlendirmenin yapılması,

– Zonguldak ili ve çevresindeki eğitim ve öğretim süreçlerine bilimsel donanıma sahip akademik kadro ile katkıda bulunulması ve bölgedeki  çocukların kaliteli sosyal olanaklara sahip olması,

– Bülent Ecevit Üniversitesi ile öğrenciler arasında kurumsal bir bağlılık geliştirilmesi,

– Özellikle yaz tatili döneminde eğitime uzun süre ara veren öğrencilerin, bilimsel aktivitelerle desteklenmesi sağlanarak, eğitim ve öğretim süreçlerindeki sürekliliğin sağlanmasıdır.

BEÜ Çocuk Üniversitesi, bu amaçları gerçekleştirmek amacıyla; kış okulu, yaz okulu, haftasonu programları ve çeşitli teknik geziler düzenlemektedir.