Grafik Tasarım

GRAFİK TASARIM “Dünyayı Tasarlıyorum”
Ders Kodu : COCUK-GT02
Başlangıç Tarihi : 22 Ocak 2018
Bitiş Tarihi : 26 Ocak 2018
Süre : 5 Gün
Ders saatleri : 13.30 – 16.30
Kontenjan : 15
Yer : BEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Temel Sanat Eğitimi Atölyesi
Eğitmenler : Öğr.Gör. Bircan TOPÇU YURDİGÜL
Öğr. Gör. Samet UYAR
Katılım Şartları : İlkokul 4. sınıf veya ortaokul 5., 6., 7. ve 8. sınıf öğrencisi olmak
Programın Açılma Şartı : En az 10 öğrencinin kayıt olması halinde program açılacaktır.
Projenin Amacı : Tasarım projesi kapsamında uygulanması düşünülen proje genel olarak geniş bir düşünce ağına sahiptir. Sanatın sınırsız düşünme ve uygulama olanağı sunan dalları insanlık içinde sınırsız bir ifade biçimine dönüşmüştür. Birçok sanat dalının yanında grafik sanatlarda düşünceyi ifadeye dönüştürmede formlardan, renklerden, tasarımın ilke ve elemanlarından yola çıkarak bu dönüşümü vurgulamaktadır Bu süreçte birçok amacı hedefleyen grafik tasarım mesaj-iletişim ikilisini hemen hemen bütün uygulamalarda kullanmaktadır. Afişten broşüre kartvizitten birçok tasarım ürününde vurgulanan mesaj-iletişim ikilisi genel olarak bir amaç doğrultusunda uygulanmaktadır. Proje kapsamında öğrencilerde; düşünceyi uygulamalı olarak ifadeye dönüştürme aşamasında mesaj-iletişim ikilisinden yola çıkarak çevreye hatta dünyaya bakış açılarında bir farkındalık oluşturmak amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda yapılacak uygulamada afişler tasarlanacak ve bu  afişler genel olarak bir mesajı içererek insanlarla iletişime geçilmesi sağlanacaktır. Öğrencilerdeki sınırsız düşünme becerilerini hem somut hem de soyut ifadelerle   tasarıma dökmeleri amaçlar içinde yer almaktadır. Öyle ki, afişte vurgulanacak ve iletilecek mesaj yine çocuklarla ilgili bir konuyu içeriyorsa bu durumda öğrencilerin hayal gücü daha da sınırsız olacaktır. Kolaj tekniğinde, istenilen malzeme kullanılarak özgür bir ifade biçimiyle tasarlanması planlanan afişlerde öğrencilerin malzemeyi tanıma ve uygulamada kullanabilme becerilerinin geliştirilmesi yine amaçlar içinde yer almaktadır.
TARİH İÇERİK ETKİNLİK
Pazartesi · Tasarım kavramını tanıma
. Tasarım örnekleriyle tanışma
· Tanışma.
· Tasarım kavramına ait görsellerle ilgili slayt gösterisi
Salı · Nasıl bir dünya hayal ediyoruz? · Konuyla ilgili tasarım uygulamasına geçilmesi
Çarşamba · İlgi alanlarına yönelik tasarım yapılması · Konuyla ilgili kolaj afiş uygulamasına geçilmesi
Perşembe · Yapılan çalışmaların düzenlenmesi ve sergi hakkında bilgi verilmesi · Konuyla ilgili kolaj afiş uygulamasına geçilmesi
Cuma · Sergi Etkinliği