Anadolu Hepimizin (Arkeoloji)

ANADOLU HEPİMİZİN (ARKEOLOJİ)
Ders Kodu : COCUK-AHA02
Başlangıç Tarihi : 19 Haziran 2017
Bitiş Tarihi : 23 Haziran 2017
Süre : 5 Gün
Ders saatleri : 13.30 – 16.30
Kontenjan : 15
Yer : BEÜ Fen Edebiyat Fakültesi Yeni Eğitim Bloğu
Eğitmenler : Yrd. Doç. Dr. Hamza EKMEN
Katılım Şartları : İlkokul 4. sınıf veya ortaokul 5., 6., 7. ve 8. sınıf öğrencisi olmak
Programın Açılma Şartı : En az 10 öğrencinin kayıt olması halinde program açılacaktır.
Projenin Amacı : Bilim sanat projesi kapsamında uygulaması düşünülen projeleri amacı günümüzde yaşantımızın ayrılmaz bir parçası olan ve dijital teknolojilerin öncelikle çocukların çevreleriyle olan nesnel algısını ve gerçekle olan ilişkilerini dönüştürmektedir. Bu çerçevede dönüşen algılarımız ve gerçeklik yaşama dokunmadan ve hissedemeden yaşanan bir hayale dönüştürmektedir. Bunun yansımaları insan ilişkilerindeki değer kaybının da göstergelerini oluşturmaktadır. İnsanları yaşadıkları çevreye ve ilişkilerine yabancılaştırarak yalnızlaşmalarına neden olmaktadır. Yaşamın amacı daha çok kar zarar hesaplarına indirgenerek, asıl bu dünyadaki insanca ve barış içerisinde hoşgörü ile yaşama eylemlerimiz yaşamı seyirlik bir nesneye dönüştürmektedir. Katılımcılık, birlikte yaşama ve hoşgörü kültürümüzün yerleşebilmesi için yaşam dokunmamız ve onu yaratmamız gerekmektedir. Bu çerçevede bizlerin bir makina veya bir yazılım olarak değil duyguları olan yaşayan ve tepki veren bireyler olarak hayatı gerçekliği içerisinde ona dokunarak ve dönüştürerek üretmemiz gerekmektedir. İş hayatının mesleki bilgi donananımı ile yaşamın algılandığı, mesleklerimizin düşüncelerimizi ve duygularımızı yönettiği çağımızda insan olma olanaklarını ve insanca yaşama duygularımızı giderek yitirmekteyiz. Sanat yaşantımızda bir eğlence aracı olarak değil birlikte düşündüğümüz birlikte paylaştığımız insani duyguların yaratılmasına katkıda bulunan bir alandır. İnsanların duygularını ve düşüncelerini kişisel olarak dışa vurdukları sanatsal ifadelerin oluşmasına yardımcı olmak amacıyla heykel atölyesinin çalışmaları bu kapsamda düşünülmüş ve tasarlanmıştır.
TARİH İÇERİK ETKİNLİK
Pazartesi · Tanışma, arkeoloji ve arkeolog kavramları sunumu, tarihöncesi dönem konulu tiyatro · Görsel slâyt, tiyatro, video
Salı · Müze ve kültür varlığı konulu sunum, Arkeoloji öğrencileri tarafından uyarlanmış oyun üzerinde tarihi devirler anlatımı · Oyun ve görsel
Çarşamba · Kazılarda çıkan buluntulardan esinlenilerek uygulanacak kil çalışması  
Perşembe · Kazı uygulaması  
Cuma · Grup Etkinliği